Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

28°

-

11

Februari

60%

27°

-

11

Mars

61%

25°

-

10

April

55%

22°

-

9

Maj

52%

19°

-

9

Juni

45%

15°

-

9

Juli

46%

15°

-

11

Augusti

50%

16°

-

9

September

54%

18°

-

9

Oktober

59%

20°

-

10

November

58%

23°

-

11

December

64%

26°

-

10