Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-4°

-

11

Februari

51%

-1°

-

9

Mars

51%

-

12

April

53%

14°

-

12

Maj

60%

20°

-

11

Juni

66%

26°

-

10

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

64%

27°

-

10

September

57%

22°

-

10

Oktober

52%

16°

-

10

November

38%

-

10

December

39%

-1°

-

11