Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

16

Februari

40%

-

14

Mars

46%

12°

-

15

April

49%

18°

-

14

Maj

52%

24°

-

13

Juni

54%

28°

-

12

Juli

53%

29°

-

12

Augusti

54%

28°

-

11

September

53%

25°

-

10

Oktober

52%

19°

-

10

November

36%

13°

-

13

December

30%

-

16