Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

13°

-

6

Februari

58%

15°

-

6

Mars

62%

20°

-

7

April

61%

25°

-

7

Maj

61%

29°

-

9

Juni

70%

33°

-

6

Juli

76%

36°

-

5

Augusti

74%

36°

-

5

September

66%

31°

-

7

Oktober

65%

26°

-

6

November

58%

20°

-

6

December

56%

15°

-

6