Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

19°

-

7

Februari

49%

21°

-

6

Mars

52%

26°

-

4

April

52%

29°

-

5

Maj

53%

31°

-

6

Juni

67%

34°

-

6

Juli

73%

35°

-

5

Augusti

71%

36°

-

6

September

63%

33°

-

8

Oktober

60%

30°

-

6

November

50%

25°

-

5

December

41%

21°

-

6