Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

12

Februari

54%

-

11

Mars

58%

14°

-

13

April

62%

19°

-

11

Maj

60%

23°

-

12

Juni

60%

27°

-

11

Juli

58%

28°

-

12

Augusti

56%

28°

-

12

September

57%

25°

-

9

Oktober

61%

20°

-

9

November

53%

14°

-

10

December

50%

-

11