Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

60%

-

7

Mars

63%

-

9

April

61%

14°

-

10

Maj

60%

20°

-

12

Juni

67%

25°

-

12

Juli

71%

30°

-

10

Augusti

74%

29°

-

8

September

69%

23°

-

8

Oktober

66%

17°

-

6

November

54%

-

6

December

55%

-

7