Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

12°

-

11

Februari

54%

15°

-

9

Mars

58%

20°

-

10

April

64%

24°

-

8

Maj

61%

28°

-

10

Juni

61%

32°

-

10

Juli

59%

33°

-

12

Augusti

59%

32°

-

10

September

59%

29°

-

8

Oktober

64%

24°

-

6

November

56%

20°

-

8

December

50%

14°

-

10