Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

15

Februari

43%

-

13

Mars

48%

-

14

April

51%

16°

-

13

Maj

54%

22°

-

13

Juni

57%

27°

-

12

Juli

58%

29°

-

11

Augusti

57%

28°

-

11

September

54%

24°

-

10

Oktober

51%

17°

-

10

November

37%

10°

-

13

December

32%

-

15