Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

13

Februari

42%

-

12

Mars

54%

12°

-

12

April

58%

15°

-

10

Maj

66%

20°

-

8

Juni

71%

24°

-

6

Juli

81%

29°

-

3

Augusti

80%

28°

-

4

September

75%

24°

-

6

Oktober

58%

18°

-

8

November

31%

-

14

December

26%

-

14