Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

11

Februari

46%

-

10

Mars

58%

-

11

April

62%

13°

-

9

Maj

69%

19°

-

7

Juni

74%

24°

-

6

Juli

85%

29°

-

3

Augusti

83%

28°

-

4

September

78%

23°

-

5

Oktober

66%

17°

-

6

November

37%

-

11

December

33%

-

12