Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

5

Februari

61%

12°

-

6

Mars

65%

17°

-

7

April

68%

23°

-

8

Maj

66%

27°

-

10

Juni

74%

31°

-

8

Juli

80%

34°

-

6

Augusti

78%

34°

-

6

September

69%

29°

-

8

Oktober

68%

24°

-

7

November

59%

17°

-

6

December

59%

11°

-

6