Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

6

Februari

58%

11°

-

6

Mars

60%

17°

-

8

April

63%

23°

-

9

Maj

63%

26°

-

10

Juni

68%

31°

-

9

Juli

76%

34°

-

6

Augusti

73%

34°

-

7

September

64%

29°

-

8

Oktober

64%

23°

-

7

November

54%

16°

-

6

December

55%

-

6