Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-1°

10

Februari

40%

8

Mars

42%

10

April

50%

14°

10

Maj

56%

20°

12°

10

Juni

61%

26°

19°

9

Juli

63%

28°

23°

8

Augusti

60%

27°

24°

8

September

55%

24°

21°

8

Oktober

49%

17°

15°

8

November

32%

10

December

26%

11