Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-10°

-

8

Februari

50%

-6°

-

7

Mars

52%

-

8

April

56%

12°

-

8

Maj

59%

20°

-

10

Juni

61%

25°

-

11

Juli

70%

28°

-

10

Augusti

68%

28°

-

9

September

56%

21°

-

8

Oktober

50%

14°

-

7

November

38%

-

6

December

38%

-7°

-

8