Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-9°

-

7

Februari

53%

-5°

-

7

Mars

56%

-

7

April

57%

12°

-

8

Maj

61%

20°

-

10

Juni

64%

25°

-

11

Juli

72%

29°

-

9

Augusti

70%

28°

-

9

September

61%

21°

-

7

Oktober

55%

14°

-

6

November

42%

-

6

December

44%

-6°

-

7