Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-3°

-

14

Februari

49%

-1°

-

12

Mars

50%

-

14

April

52%

12°

-

13

Maj

53%

19°

-

14

Juni

56%

24°

-

13

Juli

61%

26°

-

11

Augusti

57%

25°

-

12

September

53%

20°

-

11

Oktober

47%

15°

-

11

November

32%

-

14

December

34%

-

15