Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

54%

-

10

Mars

56%

-

12

April

56%

15°

-

11

Maj

56%

21°

-

12

Juni

57%

25°

-

11

Juli

59%

28°

-

10

Augusti

60%

27°

-

10

September

57%

23°

-

9

Oktober

58%

17°

-

8

November

46%

11°

-

11

December

45%

-

12