Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-5°

-

13

Februari

41%

-3°

-

11

Mars

41%

-

12

April

44%

-

12

Maj

47%

17°

-

13

Juni

48%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

12

Augusti

51%

23°

-

13

September

47%

19°

-

11

Oktober

41%

12°

-

12

November

30%

-

14

December

30%

-2°

-

14