Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-3°

-

13

Februari

51%

-1°

-

11

Mars

50%

-

13

April

50%

12°

-

13

Maj

53%

19°

-

13

Juni

55%

24°

-

12

Juli

59%

26°

-

12

Augusti

56%

25°

-

12

September

52%

20°

-

10

Oktober

48%

14°

-

11

November

37%

-

14

December

40%

-1°

-

14