Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

14

Februari

38%

-

11

Mars

47%

-

12

April

51%

12°

-

10

Maj

53%

17°

-

12

Juni

58%

21°

-

11

Juli

76%

26°

-

8

Augusti

71%

25°

-

9

September

60%

19°

-

9

Oktober

48%

12°

-

9

November

30%

-

13

December

25%

-1°

-

14