Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

8

Februari

54%

-

8

Mars

59%

15°

-

10

April

62%

21°

-

10

Maj

65%

25°

-

11

Juni

68%

29°

-

9

Juli

73%

32°

-

7

Augusti

71%

31°

-

8

September

64%

27°

-

9

Oktober

66%

22°

-

8

November

52%

15°

-

9

December

50%

-

9