Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

7

Februari

56%

-

7

Mars

58%

11°

-

10

April

62%

18°

-

10

Maj

62%

23°

-

12

Juni

68%

28°

-

10

Juli

72%

31°

-

8

Augusti

69%

30°

-

9

September

64%

25°

-

9

Oktober

61%

19°

-

8

November

50%

11°

-

8

December

49%

-

8