Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

8

Februari

53%

-

9

Mars

59%

14°

-

11

April

61%

20°

-

11

Maj

67%

24°

-

11

Juni

69%

28°

-

9

Juli

71%

31°

-

8

Augusti

70%

31°

-

8

September

64%

26°

-

9

Oktober

70%

21°

-

9

November

53%

13°

-

9

December

50%

-

10