Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

15°

15°

11

Februari

54%

17°

15°

9

Mars

58%

20°

18°

9

April

65%

25°

21°

7

Maj

64%

28°

25°

8

Juni

61%

31°

28°

11

Juli

57%

32°

29°

14

Augusti

59%

32°

29°

14

September

59%

30°

28°

10

Oktober

67%

26°

24°

5

November

57%

21°

20°

8

December

51%

17°

17°

10