Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

11°

-

11

Februari

50%

14°

-

9

Mars

54%

19°

-

10

April

60%

24°

-

8

Maj

62%

28°

-

9

Juni

64%

31°

-

9

Juli

61%

33°

-

12

Augusti

63%

33°

-

9

September

61%

30°

-

8

Oktober

65%

24°

-

5

November

52%

19°

-

8

December

46%

14°

-

10