Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-2°

-

14

Februari

48%

-

11

Mars

51%

-

14

April

55%

14°

-

13

Maj

62%

21°

-

11

Juni

66%

26°

-

11

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

9

September

60%

23°

-

10

Oktober

51%

16°

-

10

November

34%

-

12

December

31%

-

15