Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-3°

-

17

Februari

43%

-1°

-

13

Mars

48%

-

13

April

53%

12°

-

12

Maj

58%

20°

-

10

Juni

62%

24°

-

11

Juli

65%

27°

-

9

Augusti

61%

25°

-

10

September

53%

21°

-

11

Oktober

44%

14°

-

12

November

29%

-

14

December

26%

-

17