Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-2°

-

11

Februari

46%

-1°

-

9

Mars

46%

-

12

April

46%

11°

-

12

Maj

48%

18°

-

13

Juni

50%

23°

-

12

Juli

53%

26°

-

11

Augusti

55%

25°

-

11

September

52%

21°

-

10

Oktober

47%

14°

-

11

November

36%

-

13

December

37%

-

13