Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-1°

11

Februari

41%

-1°

9

Mars

41%

11

April

42%

11

Maj

46%

15°

12

Juni

47%

19°

12

Juli

48%

22°

12°

11

Augusti

51%

22°

13°

11

September

47%

18°

12°

10

Oktober

43%

13°

11°

11

November

34%

12

December

32%

12