Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

7

Februari

55%

10°

-

8

Mars

58%

16°

-

10

April

61%

22°

-

10

Maj

62%

26°

-

11

Juni

67%

30°

-

9

Juli

73%

33°

-

7

Augusti

70%

32°

-

8

September

62%

28°

-

9

Oktober

62%

22°

-

8

November

52%

15°

-

8

December

51%

-

8