Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

7

Februari

56%

12°

-

8

Mars

59%

17°

-

10

April

61%

23°

-

10

Maj

64%

26°

-

11

Juni

70%

31°

-

8

Juli

74%

34°

-

7

Augusti

71%

33°

-

7

September

63%

29°

-

8

Oktober

64%

24°

-

7

November

53%

17°

-

7

December

52%

11°

-

8