Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

29°

28°

13

Februari

59%

29°

28°

14

Mars

52%

28°

28°

19

April

50%

27°

28°

23

Maj

54%

27°

28°

21

Juni

60%

27°

26°

11

Juli

55%

27°

26°

10

Augusti

53%

27°

25°

13

September

56%

27°

26°

15

Oktober

54%

28°

26°

19

November

53%

28°

27°

20

December

58%

28°

28°

16