Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

13

Februari

30%

12

Mars

36%

10

April

46%

15°

11

Maj

54%

22°

16°

11

Juni

59%

26°

21°

11

Juli

64%

28°

24°

10

Augusti

66%

28°

24°

8

September

59%

22°

20°

9

Oktober

47%

15°

15°

9

November

24%

12

December

17%

14