Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-2°

-

11

Februari

25%

-

11

Mars

32%

-

10

April

39%

13°

-

12

Maj

45%

19°

-

14

Juni

46%

22°

-

15

Juli

49%

24°

-

15

Augusti

53%

23°

-

12

September

48%

19°

-

11

Oktober

40%

13°

-

10

November

22%

-

11

December

17%

-

12