Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-5°

-

15

Februari

27%

-4°

-

12

Mars

33%

-

13

April

41%

12°

-

12

Maj

50%

20°

-

12

Juni

51%

23°

-

14

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

53%

23°

-

12

September

46%

18°

-

12

Oktober

34%

10°

-

11

November

16%

-

14

December

13%

-2°

-

17