Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-1°

-

12

Februari

27%

-

11

Mars

34%

-

11

April

39%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

45%

22°

-

16

Juli

48%

24°

-

16

Augusti

52%

23°

-

13

September

46%

20°

-

11

Oktober

41%

14°

-

10

November

24%

-

11

December

18%

-

13