Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

26°

-

23

Februari

49%

26°

-

20

Mars

49%

26°

-

22

April

55%

25°

-

15

Maj

65%

25°

-

4

Juni

77%

24°

-

1

Juli

76%

24°

-

1

Augusti

77%

24°

-

0

September

77%

27°

-

1

Oktober

75%

28°

-

3

November

66%

28°

-

8

December

52%

27°

-

20