Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

26°

-

17

Februari

63%

26°

-

15

Mars

60%

26°

-

18

April

54%

24°

-

19

Maj

57%

22°

-

11

Juni

65%

22°

-

4

Juli

66%

22°

-

4

Augusti

66%

23°

-

3

September

68%

25°

-

3

Oktober

70%

26°

-

6

November

64%

26°

-

14

December

58%

25°

-

19