Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

29°

-

16

Februari

64%

30°

-

14

Mars

65%

30°

-

16

April

60%

29°

-

16

Maj

68%

28°

-

8

Juni

74%

28°

-

1

Juli

74%

28°

-

2

Augusti

76%

29°

-

2

September

73%

30°

-

2

Oktober

72%

31°

-

6

November

65%

30°

-

14

December

60%

29°

-

19