Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-3°

-

10

Februari

54%

-2°

-

10

Mars

54%

-

12

April

54%

10°

-

14

Maj

59%

16°

-

17

Juni

66%

20°

-

13

Juli

75%

25°

-

8

Augusti

76%

26°

-

6

September

76%

22°

-

5

Oktober

63%

14°

-

9

November

52%

-

9

December

47%

-1°

-

10