Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-12°

-

6

Februari

45%

-11°

-

8

Mars

47%

-4°

-

8

April

51%

-

9

Maj

56%

-

11

Juni

66%

13°

-

9

Juli

65%

17°

-

8

Augusti

65%

17°

-

6

September

69%

13°

-

5

Oktober

64%

-

5

November

60%

-3°

-

4

December

49%

-9°

-

6