Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Höga flöden

Snösmältning och regn har lett till höga flöden i bäckar, mindre älvar och specifikt Kaitumälven och Rautasälven.

Område
Norrbottens län fjälltrakter mellan Torneträsk och Stora Sjöfallets nationalpark.

Hur kan det påverka mig?
- Höga strömhastigheter i vattendragen.
- Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
- Hög risk för översvämmad mark längs vattendrag och sjöar samt i låglänta områden, med påverkan på till exempel vägar och leder.

Kommentar
Prognosen är osäker.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige