Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Åskoväder

Risk för kraftig åska med mycket hårda vindbyar, kortvarigt kan det handla om stormbyar med risk för trädfällning och omkringflygande föremål. Lokalt även kraftigt regn.

Område
Nordvästra Svealand samt sydvästra Norrland.

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
- Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
- Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
- Risk för att bränder uppstår.
- Risk för omkringflygande föremål och lokala skogsskador på grund av kraftiga vindbyar.

Vad händer
Under onsdag eftermiddag blidas kraftiga regnskurar med risk för kraftig åska och mycket hårda vindbyar från sydost, kortvarigt kan vindbyarna nå stormstyrka i samband med kraftiga fallvindar. Åskskurarna startar i södra delen av varningsområdet och rör sig åt nordväst under eftermiddagen och kvällen.

Kommentar
Det råder stor osäkerhet exakt när den kraftigaste åskan bildas och hur den kommer röra sig. De områden som inte berörs av den kraftigaste åskan kommer heller inte drabbas av kraftiga vindar.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige