Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Åskoväder

Under kvällen risk för kraftig åska med mycket hårda byvindar och lokalt kraftigt regn.

Område
Delar av Västra Götalands samt Värmlands län

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
- Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
- Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
- Risk för att bränder uppstår.

Vad händer
Varm och ostadig luft ger under kvällen risk för kraftig åska och i samband med det mycket hårda vindbyar. Lokalt kan det även komma stora regnmängder på kort tid.

Kommentar
Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de kraftigaste regn- och åskskurarna inträffar.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige