Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Höga flöden

Snösmältning leder till höga flöden i diken, bäckar och åar.

Område
Stor del av Norrbottens län.

Hur kan det påverka mig?
- Höga strömhastigheter i vattendragen.
- Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
- Risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag.

Kommentar
Flöden i diken, bäckar och mindre åar väntas kulminera under helgen.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige