Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Snöfall

Natten till torsdag och torsdag förmiddag risk för ymniga snöbyar som kan ställa till det i trafiken

Område
Ostligaste Västergötland, södra Örebro län, västra Östergötlands län, nordöstra Jönköpings län och delar av nordvästra Kalmar län

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Sent onsdag kväll rör sig ett område med regnskurar in norrifrån som natten till torsdag övergår i snöbyar som kan vara kraftiga. Torsdag morgon fortsatt snöbyar på flera håll som kan vara kraftiga. På en del platser kan det falla 5-10 cm totalt, kanske ännu lite mer, men på andra håll små eller inga mängder. Det är också osäkert hur mycket snö som lägger sig på vägarna då temperaturen på dessa under inledningen av snöfallet troligen kommer vara strax över noll grader, men väntas sjunka under fryspunkten i mån av ymnigt snöfall.

Kommentar
Det är osäkert hur mycket snö som kommer lägga sig på vägarna. Stora lokala variationer väntas där flera platser kan få mycket små mängder.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige