Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Vind i kombination med snöfall

Från torsdag morgon tidvis ymnigt snöfall och frisk ostlig vind som kan medföra problem i trafiken.

Område
Norra Bohuslän och stora delar av Dalsland

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
- Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Torsdag morgon rör sig snöfall in från sydväst som tidvis kan vara ymnigt. I samband med snöfallet frisk ostlig vind. Totalt kan 5-10 cm snö komma, lokalt upp mot 15 cm. Natt mot fredag avtar vinden och till morgonen rör sig snöfallet vidare österut.

Kommentar
Inslag av regn kan förekomma främst i de södra delarna.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige