Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Vind i kombination med snöfall

Från natt mot onsdag tidvis snöfall som kan vara ymnigt tillsammans med frisk vind. Bl.a. risk för trafikproblem.

Område
Stora delar av Gotland

Hur kan det påverka mig?
- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
- Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
- Risk för förseningar inom buss-, färje- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Vad händer
Tisdag kväll övergår regn i snöfall samtidigt som den nordostliga till nordliga vinden tilltar med hårda vindbyar. Från natt mot onsdag kan snöfallet tidvis vara ymnigt och ge runt 5-10 cm nysnö.

Kommentar
Utvecklingen är fortfarande något osäker i tid och rum, särskilt vad gäller nysnö-mängder


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige