Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Gul varning
Höga flöden

Senaste tidens snösmältning och regn har orsakat höga flöden i diken, bäckar och mindre åar.

Område
Ett område i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand, som inkluderar delar av Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Jönköping, Kalmar och Södermanlands län.

Hur kan det påverka mig?
- Höga strömhastigheter i vattendragen.
- Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
- Risk för översvämmad mark längs vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.


Var uppmärksam på hur vädret utvecklar sig och undvik väderkänsliga platser.

När
-

Alla varningar i Sverige